Alexis

PAMA Portfolio
Height: 5' 4"
Dress: 0
Shoe: 9
Hair: Black
Eyes: Brown
Photos by PAMA Studios (2017)
Alexis - Aug 17 (1) Alexis - Aug 17 (3) Alexis - Aug 17 (4) Alexis - Aug 17 (7) Alexis - Aug 17 (8) Alexis - Aug 17 (12)
Alexis - Aug 17 (15) Alexis - Aug 17 (16) Alexis - Aug 17 (18) Alexis - Aug 17 (19) Alexis - Aug 17 (21) Alexis - Aug 17 (24)
Alexis - Aug 17 (27) Alexis - Aug 17 (28) Alexis - Aug 17 (26) Alexis - Aug 17 (29) Alexis - Aug 17 (33) Alexis - Aug 17 (37)
Alexis - Aug 17 (39) Alexis - Aug 17 (41) Alexis - Aug 17 (43) Alexis - Aug 17 (44) Alexis - Aug 17 (45) Alexis - Aug 17 (46)